Sản phẩm mới

Công ty Công nghệ Thương mại Sản xuất Châu Á - gọi tắt là Cơ khí Châu Á
Chúng tôi chuyên gia công cơ khí chính xác chi tiết máy, Jig, đồ gá cho máy móc dây chuyền công nghiệp tự động hoá.

Sản phẩm

Trụ ép trục cao su

         
Liên hệ

Bộ chi tiết lắp gá

         
Liên hệ

Tủ lưu khuôn

         
Liên hệ

Tủ viễn thông

         
Liên hệ

Trục rút cao cu

         
Liên hệ

Jig kẹp sản phẩm

         
Liên hệ

Dịch vụ cắt Laser Fiber

         
Liên hệ

Bộ gá trục tỳ rulo

         
Liên hệ

Bộ ép trục buli

         
Liên hệ

Jig test rulo cao su

         
Liên hệ

Khuôn thổi chai nhựa bằng áp suất

Liên hệ

Khuôn thổi chai nhựa PET bằng áp suất

Mua ngay

Trụ ép trục cao su

Liên hệ

Trụ ép trục cao su 

Mua ngay

Bộ chi tiết lắp gá

Liên hệ

Bộ chi tiết lắp gá cấp phôi tự động

Mua ngay

Tủ lưu khuôn

Liên hệ

Tủ Inox 304 cánh Mica trong
Tủ chống tĩnh điện lưu khuôn

Mua ngay

Jig điều hướng thành phẩm

Liên hệ
Jig điều hướng thành phẩm
Thanh gá điều hướng thành phẩm
Mua ngay

Tủ viễn thông

Liên hệ

Tủ Rack kích thước tiêu chuẩn 

Mua ngay

Trục rút cao cu

Liên hệ

Chi tiết hỗ trợ cấp phôi
Trục rút cao su non

Mua ngay

Jig kẹp sản phẩm

Liên hệ

Jig nhựa kẹp sản phẩm

Mua ngay

Dịch vụ cắt Laser Fiber

Liên hệ

Dịch vụ cắt Laser Fiber theo yêu cầu

Mua ngay

Bộ gá trục tỳ rulo

Liên hệ

Bộ gá trục tỳ rulo bằng inox 304

Mua ngay

Bộ ép trục buli

Liên hệ

Bộ ép trục buli bằng nhựa Bakelite vàng

Mua ngay

Jig test rulo cao su

Liên hệ

Thanh gá test thành phẩm rulo cuốn

Mua ngay