Sản phẩm mới

Công ty Công nghệ Thương mại Sản xuất Châu Á - gọi tắt là Cơ khí Châu Á
Chúng tôi chuyên gia công cơ khí chính xác chi tiết máy, Jig, đồ gá cho máy móc dây chuyền công nghiệp tự động hoá.

Jig Inox

Bộ chi tiết lắp gá

         
Liên hệ

Bộ gá trục tỳ rulo

         
Liên hệ

Bộ chi tiết lắp gá

Liên hệ

Bộ chi tiết lắp gá cấp phôi tự động

Mua ngay

Bộ gá trục tỳ rulo

Liên hệ

Bộ gá trục tỳ rulo bằng inox 304

Mua ngay

Jig điều hướng thành phẩm

Liên hệ
Jig điều hướng thành phẩm
Thanh gá điều hướng thành phẩm
Mua ngay